Kundekontakt

Ved reklamasjon må kjøpedato, varebetegnelse og en beskrivelse være med.